Naše občianske združenie

Združenie Slovenské planetáriá chce združovať planetáriá a centrá popularizácie vedy na Slovensku, aby sme sme podporili zvyšovanie kvality programov v planetáriách a zlepšovanie reputácie prírodných vied v spoločnosti.

Cieľom združenia je dosiahnuť vybudovanie modernej a navštevovanej siete planetárií a centier popularizácie vedy v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami a začlenenie planetárií do osnov stredných a základných škôl.

Naša stránka prináša prehľad o planetáriách na Slovensku. Nie v každej lokalite alebo meste je možné ísť na návštevu planetária, takže väčšina záujemcov si musí zacestovať do toho “svojho” najbližšieho. Všeobecné informácie o slovenských planetáriách sme doplnili o krátku históriu vývoja planetárií, prehľad rôznych technických riešení a na záver ako inšpiráciu pri cestách do zahraničia sme priložili výber zo svetových planetárií.

Občianske združenie Slovenské planetáriá založila skupina nadšencov v decembri 2013 v Bratislave a okrem spolupráce s planetáriami sa zasadzujeme aj o vybudovanie nových planetárií a rozvíjame doplnkové aktivity, najmä pozorovania oblohy pre verejnosť, zážitkové podujatia pre deti a exkurzie do planetárií na Slovensku aj v blízkom zahraničí.